Вечерен самомасаж на лицето – 3 част Въздействие на лимфната и венозната система

След като сте завършили с техниките от масажа за въздействие на нервната система, може да се премине към работа върху съдовата система – лимфна и венозна.

Поглажданията се извършват по вече описания начин, само движенията са по посока на лимфотока и венозния ток.

Въздействие на венозната система

Венозните поглаждания е най-добре да се правят с по-големи движения, започвайки от челото, тъй като всички съдове радиално се свързват на върха на главата.

Въздействие на венозната система

Затова венозните движения на масажа започваме от центъра на челото с цяла длан, като стигаме до ключиците.

стигаме до ключиците

Не се опитвайте да прилагате дълбок натиск – работи се повърхностно, тъй като съдовете са разположени близко да повърхността.

След челото преминаваме към зоната на скулите. Движенията са бавни, тъй като и венозната кръв тече бавно.

Венозни поглаждания

Преминава се към зоната на устните. Старайте се да не движите кожата.

зоната на устните

Следващата зона е зоната на шията.

зоната на шията

След работата върху венозната система, може да се премине към лимфната система.

Въздействие на лимфната система

За разлика от венозните поглаждания, които се изпълняват с по-едри движения, то движенията за лимфната система са значително по-малки и къси. Винаги се започва от зоната на лимфните възли, като се изпълняват на малки участъци.

При лимфодренажен масаж ние разделяме работния участък на по-малки части:

  • 1 зона – щия
  • 2 зона – от горната устна до долната челюст
  • 3 зона – от носа до долната челюст
  • 4 зона – скулите
  • 5 зона – от долните клепачи до ушите
  • 6 зона – от горните клепачи до ушите
  • 7 зона – челото

Масажът за подобряване на лимфотока се започва от надключичните лимфни възли.

1 зона – щия

При масажа разделяме шията също на малки участъци, които масажираме последователно. И всеки път извършваме масажа до ключицата. Натискът е много лек. Започва се от участъка, който се намира най-близо до лимфните възли, за да се отведе лимфата и се отвори пътя за по отдалечените части.

надключичните лимфни възли

2 зона – от горната устна до долната челюст

Отново разделяме зоната на малки участъци. Движенията се извършват като се започва от най-близките участъци до задчелюстните лимфни възли и постепенно се преминава към центъра. Работи се с много бавни и ритмични движения.

задчелюсните лимфни възли

 

масажираме последователно

3 зона – от носа до долната челюст

Движението започва от задчелюсните лимфни възли, тъй като лимфата от тази зона се оттича в тях. Постепенно се придвижваме към основата на носа.

масаж на зоната на носа

4 зона – скулите

Лимфата в тази зона оттича в околоушните лимфни възли, затова започваме движенията максимално близко от тях и постепенно се придвижваме към центъра. Стараем се всяко движение да бъде доведено до лимфните възли, без обаче да се оказва някакъв натиск.

масаж на скулите

5 зона – от долните клепачи до ушите

В тази зона кожата е най-тънка и лимфните съдове тук са разположени много близко да повърхността, затова движенията трябва да са много леки. Започва се отново в близост до околоушните лимфни възли и постепенно се придвижваме към вътрешния ъгъл на очите.

масаж около очите

 

6 зона – от горните клепачи до ушите

По горните клепачи се придвижваме докато стигнем до вътрешния ъгъл на очите. Движенията са в посока към околоушните възли. За по-голямо удобство при изпълнение на движението, затворете очи и преминавайте много внимателно по целите горни клепачи.

масаж върху горните клепачи

7 зона – челото

От зоната на челото лимфата отича отново в околоушните възли, затова движенията са ориентирани отново в тази посока. Започва се от най-близко разположените части до възлите и постепенно се преминава към центъра на челото. Така се осигурява максимално оттичане на лимфата.

масаж на челото

Последните движения са от околоушните лимфни възли към надключичните възли.

подобряване на лимфотока

Работата върху лимфната система е много важна, тъй като от състоянието на междуклетъчните вещества зависи външния вид на кожата. Всички наши отоци са в резултат на проблеми с лимфната система.

Най-важното за масажа е, че въздейства именно на дренажната функция на лимфната система.

При отоци около очите

Ако имате по-големи отоци в областта на очите и това ви създава неприятности, можете отделно да правите лимфен масаж на тази зона. Масажът се извършва с описаните поглаждания върху зоните на долните и горните клепачи в посока към околоушните лимфни възли.

След това се преминава към масаж с двете ръце върху всяка страна на лицето. Едната ръка минава по долния клепач, а другата по горния. Колкото по бавни и леки са движенията, толкова по-бързо ще премахнете отока.

масаж при оток на очите

Leave a Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.