Видове лечебен масаж

лечебен масаж

Още от древността масажът се използва като лечебно и профилактично средство при различни заболявания. Днес лечебното въздействие на масажа е научно обосновано.

Характеристика на класическия европейски лечебен масаж

Кога се прилага класическия европейски лечебен масаж?

  • За подпомагане възстановяването на функцията на опгани и системи при различни заболявания
  • За профилактика от усложнение по време на болестта и последиците от нея (предпазва от застойна бронхопневмония, декубитуси, контрактури, хипотрофия на мускулите)

Рефлекторно-сегментарния масаж

Нервната система свързва всички органи и системи в човешкия организъм, а нейните функции се контролират от главния мозък.

Установено е, че вътрешните органи чрез определен гръбначномозъчен сегмент са свързани с определена кожна повърхност, съединителна тъкан, периост и мускулатура.

Знае се, че при заболяване на вътрешен орган (първично огнище) могат да настъпят рефлекторни изменения в кожата, съединителната тъкан, периоста, мускулите (вторично огнище).

Отстраняването на тези изменения в тъканите чрез специални видове масаж може благоприятно да повлияе върху първичното патологично огнище (заболял орган или система).

Въз основа на рефлекторното въздействие на масажа върху определени органи и тъкани, намиращи се далеч от масажираните участъци, са обособени следните видове рефлекторен масаж:

  • Мускулен
  • Периостален
  • Съединителнотъканен
  • Сегментарен

Характеристика на мускулния рефлекторен масаж

Същността на този тип масаж се състои в откриването, въздействието и разкъсването на патологичните връки между заболелия орган и болестно променения мускул. Заболелите органи изпращат чрез нервните пътища патологични импулси в определени мускули и така се получават болестни изменения – намален или  повишен мускулен тонус, миогелозни уплътнения (твърди образувания в мускулите в резултат от натрупване на колагенни влакна, минерални соли, съединителна тъкан и др.) и тендопатии (болестни образувания и втвърдявания, предизвикващи напрежение или спазъм на мускулите).

Характеристика на периосталния масаж

Периосталният масаж е точков масаж върху рефлекторно променена тъкан на периоста. Периостът (надкостницата) покрива всички кости, съставен е от съединителна тъкан, богато кръвоснабден и инервиран.

Масажът върху тези точки оказва болкоуспокояваш ефект. Този вид масаж има влияние върху вътрешните органи и системи по рефлекторен път в границите на определен гръбначномозъчен сегмент.

Още през 1928 г. В Германия P. Vogler установил, че механичния натиск върху периоста предизвиква местни трофични промени, които се отразяват върху далече разположени вътрешни органи. След дългогодишни изследвания се установяват рефлекторните, нервно-вегитативни взаимоотношения между вътрешните органи, системи и периоста. Така се разработва методика за приложение на периосталния масаж при различни заболявания.

Характеристика на съединителнотъканния масаж

Съединителните тъкани са в основата на образуването на кожата, мускулите, сухожилните връзки, фасциите, вътрешните органи, нервните стволове и др. Със съединителна тъкан са свързани всички части на тялото.

Установено е, че при заболяване на вътрешни органи на определени места върху тялото се получават промени в съединителната тъкан, разположена в кожата, между кожа и подкожие, подкожие и фасции и във фасциите на туловището и крайниците.

Съединителнотъканният масаж е открит и разработен от Elisabeth Dicke (1929 г.) Тя е страдала от тежко нарушение на кръвообръщението в десния долен крайник, което е налагало ампутацията му. Веднъж случайно опипва уплътнения на кожата и подкожието в сакралната област и около големия трохандер. Започва да масажира местата с къси разтягания, които са придружени с режеща болка. В резултат на масажите крайникът се затопля, кръвооросяването се подобрява и не се налага ампутация.

Трябва да се има в предвид следното:

  • При остри заболявания съединителнотъканните изменения са повърхностни
  • При хронични заболявания съединителнотъканните изменения са дълбоки.

При наличие на съединителнотъканни промени се наблюдава повишено тъканно напрежение, намалена или липса на подвижност на подкожието, уплътнения, болезнени участъци. В резултата на това кожната зона е като „блок” и не може да се обхване или се обхваща голям участък, без да образува гънка. Релефът на кожата е тип „портокалова кора”.

лечебен масаж

Характеристика на сегментарния масаж

В основата на този вид масаж лежи въздействието върху рефлекторните зони на кожната повърхност. Установено е, че заболяването на отделни органи и системи се отразява на целия организъм. Болестните процеси на вътрешните органи предизвикват рефлекторни изменения в различни тъкани (кожа, съединителна тъкан, мускули, периост) и зони на тялото, които са свързани с тях чрез определен гръбначномозъчен сегмент.

Сегментарният масаж обединява всички описани рефлекторни масажи (мускулен, периостален, съединителнотъканен). Патологичните находки се обработват чрез специални масажни похвати за въздействие върху кожата, съединителната тъкан, мускулите, периоста.